Ad Valvas

2017-2018

2015-2016


Leerkrachten Duits, even uw aandacht!

De Afdeling Duits van de Universiteit Gent stelt een tiental “UGent-prijzen voor Duits” ter beschikking, waarmee leerkrachten Duits hun meest verdienstelijke leerling kunnen belonen. De “Prijs” is een pakket met onder meer een aantal boeken uit en over de Duitstalige wereld. Wie in aanmerking wil komen om zo’n pakket te ontvangen, stuurt vóór 9 mei 2016 een mailtje naar professor Benjamin Biebuyck (Benjamin.Biebuyck@ugent.be), met daarin:


1) Wat uitleg omtrent de situatie van het Duits op uw school (hoeveel leerlingen volgen Duits, welk aandeel heeft Duits in het lessenpakket, hoe worden de lesuren georganiseerd…);
2) De ideeën van de leerkrachten Duits om de lessen nog aantrekkelijker, inspirerender en aangenamer te maken. Een beknopte uiteenzetting van telkens maximum tien regels volstaat.
Meer info? Mail naar linde.lapauw@ugent.be.

2013-2014

2012-2013

2011-2012

  • We feliciteren de afgestudeerden van de jaargang 2012! 
  • Nieuw voor studiekiezers: Om te weten wat de opleiding precies omvat, kan je  gebruik maken van onze instaptest. Deze test ist niet bedoeld als "ingangsexamen", maar wel als een mogelijkheid om het aanbod te verkennen. De test wordt ontwikkeld in het kader van een onderwijsinnovatieproject gesubsidieerd door de Cel Onderwijsvernieuwing van de Universiteit. Het project heeft specifiek tot doel de grote verschillen in voorkennis Duits te remediëren via selftesting en de ondersteuning van de taalvaardigheid. Meer info bij .
  • De definitieve lectuurlijsten voor het academiejaar 2011-2012 (alle vakken Duits voor de vier jaargangen) staan in dit document ter beschikking! We wensen iedereen een goede start in het nieuwe academiejaar.
  • Het programma voor de voorbereidingscursus (5-9 september 2011) is bekendgemaakt en staat hier ter beschikking. Inschrijven kan nog steeds via het secretariaat (Wendy.Lelievre@ugent.be of Martine.Rottier@UGent.be). Meer info op deze pagina.

2010-2011

  • De afdeling Duitse taal en literatuur is aanwezig op de infodag Letteren en Wijsbegeerte (talen) in het kader van de opleiding "(taal- en letterkunde: twee talen", Blandijnberg 2, Gent – vanaf 14 u. Je vindt onze infostand op de tweede verdieping. Hou ook de website van Filologica in de gaten.
  • De onderzoeksgroep Duitse letterkunde co-organiseert een Kleist Workshop op maandag 21 maart in Keulen.
  • Informatie over de introductiedag Ba1. Hou ook de website van Filologica in de gaten.
  • De vakgroep Duits verwelkomt van harte de deelnemers aan de voorbereidingscursus Duits (september 2010)!
  • Ab dem Wintersemester 2010 werden Prof. Christine Kanz und MA Thorsten Ries den Genter Fachbereich NdL verstärken. Frau Kanz war vorher an den Universitäten Marburg, Bern und Los Angeles tätig. Seit Januar 2010 arbeitet sie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin an einem Forschungsprojekt zum Themenbereich „Affektkombinatoriken und Wissensproduktion“. Thorsten Ries war bisher als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Hamburg tätig.
  • Die neuen Lektürelisten 2010-2011 stehen hier zur Verfügung. Das Forschungskolloquium Ba3 widmet sich 2010-2011 dem Thema: "Darstellungen von Krankheit in der deutschsprachigen Literatur". Lektüretipps werden im Laufe des Monats bekanntgegeben.

Ältere Ankündigungen befinden sich im Archiv