Onderwijs

2013-2014

De vakinhouden staan voortaan op de website http://www.taalenletterkunde.ugent.be.

ARCHIEF VORIGE JAREN

2011-2012

De lectuurlijsten voor het academiejaar 2011-2012 (Duits) staan hier ter beschikking. Hou deze website verder in de gaten!

2010-2011

25.07.2011: De lectuurlijsten Duitse Letterkunde voor het academiejaar 2010-2011 staan hier ter beschikking. De vroege bekendmaking van deze lijsten via Minerva (d.d. 16.07.2010) stelt de studenten in staat om de verdeling van het Lesepensum te optimaliseren. We wensen alle studenten veel plezier bij de voorbereidende lectuur. Gelieve dit document door te sturen naar alle belanghebbenden.

Opgelet: Voor Duitse Letterkunde V worden de studenten aangemoedigd om de enscenering van Robert Musils De man zonder eigenschappen door het Toneelhuis (regie: Guy Cassiers) te bezoeken. Het stuk wordt reeds in de eerste semesterweek in de Vooruit opgevoerd. Voor opvoeringsdata en reservatie van eigen tickets in Gent, zie: http://vooruit.be/nl/event/2306?genre=podiums; voor andere locaties, zie deze link).

Het Ba3-onderzoekseminarie Duitse letterkunde (2010-2011, 2e semester) concentreert zich op het thema "Literarische Krankheitsfälle". De studenten kunnen voor meer inlichtingen contact opnemen met de betrokken lesgevers: Benjamin Biebuyck, Carolin Benzing, Sofie Decock, Elke Gilson, Gunther Martens.

2009-2010

De lectuurlijsten Duitse Letterkunde voor het academiejaar 2009-2010 staan hier ter beschikking. We wensen alle studenten veel plezier bij de keuze uit het aanbod.

2008-2009

De informatie en lectuurlijsten kunnen gedownload worden op de website van de faculteit:

Hier vind je informatie over de inhoud en de structuur van de Minor Duits voor de niet-talen studenten.

Wie een Bachelorscriptie voor Duitse Letterkunde overweegt, kan terecht bij de informatiebrochure Ba3 onderzoeksseminarie 2008-2009 "Familienverhältnisse in der deutschen Literatur".

2007-2008

+ Informatiebrochure en thema's Ba3 Onderzoeksseminarie 2007-2008 ter voorbereiding van de bachelorscriptie (2e semester)

+ Interne informatiebrochure Duits Ba1 (2007-2008)

+ zie ook: Algemene infobrochures Ba en Ma-programma's Taal- en Letterkunde (PDF):

+ Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis = informatie over de vakinhouden voor de bachelor- en masteropleidingen en de lesuren

+ studiegids van de Universiteit Gent (in opbouw)

+ informatie over het minortraject: zie brochure Duits als minor en de infopagina over de minoropleiding).

+ electronische onderwijsondersteuning gebeurt via het digitale leerplatform Minerva (meer uitleg over Minerva). Zie ook het kaderprogramma (o. a. met Lesetipps en de Filmzyklus) en de berichten Ad Valvas.

+ archief van de "Kommentierte Vorlesungsverzeichnisse" van de voorbije jaren: zie infra

2006-2007

+ algemene infobrochures voor de bachelor-jaren:

+ U kan het Kommentierte Vorlesungsverzeichnis 2006-2007 voor Duitse Letterkunde online raadplegen of in extenso downloaden. De individuele lectuurlijsten voor de onderdelen Duitse Letterkunde zijn ook als pdf beschikbaar:

Voorgaande jaren